Home News Galerie Forum Contexte histoirque et chronologie de la Chine Jeux flash online
Home News Galerie Forum Histoire Flash games
Histoire et Peintures de Chine propose une exposition des oeuvres d'artistes chinois à l'époque de la propagande communiste éditées sous forme d'affiche et poster de propagande, des biographies (Mao Zedong, Zhou Enlai, Liu Shaoqi, Deng Xiaoping, Lin Biao ...) et une brève histoire de Chine

s'enregistrer

Googlepowered by

LISTE DES PEINTRESBao Dong (1)Chao Deren (2)Chen Wenguang (1)Chen Yanning (2)
Chen Yifei (2)Cui Zhande (1)Deng Jiencun (1)Ding Zhuang (1)
Dong Chenqing (1)Dong Xiwen (1)Fang Shicong (1)Fei Changqing (1)
Fu Yin (1)Gan Changlin (1)Gao Quan (1)Gu Juanhua (1)
Ha Qiongwen (1)He Kongde (1)Hou Yimen (1)Hou Yimin (1)
Hu Zhenyu (1)Hu Zhongyuan (1)Hua Qiongwen (1)Huang Miaofa (1)
Huang Zhenyong (1)Jia Hiajiang (1)Jin Meisheng (1)Jin Putang (1)
Jin Shangyi (3)Jun Ting (1)Kang Wensheng (1)Li Chaoxiang (1)
Li Mubai (2)Li Qi (1)Li Zongjin (2)Lin Yong (1)
Liu Chuanhua (1)Liu Jicheng (1)Liu Jinrui (1)Liu Renqing (1)
Liu Wenxi (3)Liu Yangzhen (1)Liu Yi (1)Lu Chen (1)
Lu Pan (1)Lu Ping (1)Lu Zezhi (1)Luo Gongliu (2)
Mu Li (1)Pan Honghong (1)Qian Shengfa (1)Qiu Janpin (1)
Quan Shanshi (1)Shan Boxin (1)Shan Xihe (1)Shen Jiawei (1)
Shen Liangrong (1)Shu Ping (1)Sima Lianyi (1)Song Wenzhi (2)
Song Yipin (1)Su Geng (1)Sun Guocheng (1)Sun Quan (1)
Sun Weipin (1)Sun Xikun (1)Sun Xuecheng (1)Tang Muli (1)
Wang Dawei (1)Wang Liguo (1)Wang Weishu (1)Wang Weixin (1)
Wang Wenbin (1)Wang Xin (1)Wang Zunyi (1)Wei Jingshan (1)
Wei Kuizhong (1)Wei Xianqing (1)Wei Yingzhou (1)Wen Bao (1)
Wen Gegui (1)Wu Biduan (1)Wu Guanghua (1)Wu Shaoyun (1)
Xi An (1)Xiang Qijiu (1)Xie Mulian (1)Xie Zhegang (1)
Xin Liliang (2)Xin Zhang (1)Yang Furu (1)Yang Jingzhi (1)
Yang Keshan (1)Yang Lingui (1)Yang Yongzang (1)Yang Zhiguang (1)
Yao Zhongyu (3)Yao Zhongyu (1)Yin Peihua (1)Yin Rongsheng (1)
Ying Xiaohe (1)Yu Baojian (1)Yu Huali (1)Yuan Hao (1)
Ze Yu (1)Zhan Jianjun (2)Zhang Biwu (1)Zhang Daxin (1)
Zhang Dejun (1)Zhang Fagen (1)Zhang Jianhua (1)Zhang Jinping (1)
Zhang Jinrong (1)Zhang Renlian (1)Zhang Wanchen (1)Zhang Yuejian (1)
Zhang Yuqing (2)Zhang Zuying (1)Zheng Naobin (1)Zheng Xuexin (1)
Zhong Zhaolin (1)Zhou Guo (1)Zhou Shuqiao (1)Zhou Sicong (2)
Zhu Yan (1)